NVLF campagnes

Voorlezen, vertellen, vragen… communiceer jij genoeg met je kind?

De eerste zes jaar van hun leven wordt bij kinderen de basis gelegd voor taal en daar hebben ze later profijt van.

Een goede taalontwikkeling levert schoolsucces en plezier in leren op. En dat zorgt er weer voor dat de kans groot is dat kinderen later hun opleiding afmaken. Het voorkomt schooluitval en laaggeletterdheid.

De leeftijd van 0-6 jaar is de meest gevoelige periode om taal te leren. Taalontwikkeling is in die eerste levensjaren dus ontzettend belangrijk. Bij ieder kind verloopt de ontwikkeling weer anders; de een maakt al snel zinnetjes, de ander komt wat later op gang. Maar met vijf/zes jaar kunnen de meesten goed en verstaanbaar praten.
Zo’n 15 procent van alle peuters en kleuters heeft een taalachterstand. Hoe eerder zo’n achterstand wordt gesignaleerd, hoe beter. Het is dan zaak dat wordt bekeken wat er moet gebeuren. Gaat het om een taalstoornis, of om een achterstand? Als er echt behandeling nodig is, zoals bij een taalontwikkelingsstoornis, moet er een logopedist bij worden betrokken.

Een taalontwikkelingsstoornis, kortweg TOS, is een stoornis in de hersenen waardoor de taalontwikkeling anders loopt dan gebruikelijk. Een kind kan dan bijvoorbeeld wel zinnetjes maken, maar heeft verder een heel beperkte woordenschat waardoor de communicatie toch beperkt is.

In Nederland heeft 7% van de kinderen echter een taalontwikkelingsstoornis. Dat komt neer op twee kinderen per klas. Dit overkomt zowel eentalige als meertalige kinderen. Als een kind beduidend meer moeite heeft om de moedertaal te leren dan leeftijdgenootjes, ondanks dat er een rijk taalaanbod is, dan is er waarschijnlijk sprake van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Campagne NVLF over belang taalontwikkeling

In december en januari 2016 besteedt RTL 4 (LifestyleXperience) aandacht aan logopedie. Verder verschijnen er in de Telegraaf artikelen over het werk van de logopedist. Bekijk hier de filmpjes die al zijn uitgezonden.

Screenen op taalachterstand (Youtube)

Logopedie en ouderbetrokkenheid (Youtube)