Klachtenregeling

Ontevreden over de behandeling
Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist

Het kan gebeuren dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige

cliënt/patiënt een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische

behandeling. Welke stappen kunt u dan ondernemen en waar kunt u met uw

klacht terecht?

In deze folder staat uitgelegd welke mogelijkheden er zijn.

Deze folder is te downloaden door op de titel te klikken.

 

Praat eerst met uw logopedist

Bespreek uw klacht eerst met de logopedist. Als de logopedist niet weet dat

u ontevreden bent, kan hij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit,

dan zijn er twee instanties waar u met uw klacht terecht kunt. Het College

van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het

College) en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn (de

Klachtencommissie).

Beroepscode

Beroepscode voor logopedisten     

Logopedisten zijn gebonden aan normen die zijn vastgelegd in gedragsregels.

Deze regels staan in de ‘Beroepscode voor Logopedisten’. Zo is bijvoorbeeld

afgesproken dat logopedisten de belangen van de cliënt voorop stellen. Er geldt

geheimhoudingsplicht en cliënten worden behandeld zonder aanziens des

persoons (geen discriminatie).

Als u vindt dat uw logopedist in strijd met de beroepscode heeft gehandeld, en

hij is lid van de NVLF, dan kunt u een klacht indienen bij het College.

 

Behandeling van de klacht door het College

Het College is een onafhankelijk orgaan van de NVLF en behandelt en beoordeelt klachten over leden van de NVLF. Het is daarmee een vorm van intern tuchtrecht.

Het College kan binnen dit soort klachtenbehandeling sancties opleggen of aan de NVLF adviseren om een sanctie toe te passen.

 

Behandeling van de klacht door de Klachtencommissie

Sinds 1 januari 1995 zijn alle logopedisten wettelijk verplicht om een regeling

te hebben voor de behandeling van klachten. Hiervoor is de Landelijke

Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn in het leven geroepen. Bij deze

commissie kunt u een klacht indienen tegen iedere logopedist, lid of geen lid

van de NVLF.

Klachtenbehandeling door een klachtencommissie is een maatschappelijke

regeling, waarbij genoegdoening van de cliënt/patiënt voorop staat. Aan

uitspraken van een klachtencommissie kunnen geen sancties worden

verbonden. Een klachtencommissie stelt alleen vast of een klacht gegrond of

ongegrond is.

Na de behandeling door de Klachtencommissie kunt u niet in hoger beroep. U

kunt de klacht ook niet meer indienen bij het College.

U kunt met uw klacht ook naar de burgerrechter. Deze zal rekening houden met

de inmiddels gevolgde klachtprocedure en de klacht uiteraard ook toetsen aan

de Beroepscode voor Logopedisten.

 

Kosten en procedures

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht door het

College of door de Klachtencommissie. Er gelden wel regels over hoe een klacht

moet worden ingediend, hoe de behandeling ervan plaatsvindt en binnen

welke termijn een uitspraak tegemoet kan worden gezien.

Als u overweegt om een klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met de

ambtelijk secretaris van het College en de Klachtencommissie. Deze informeert

u of uw klacht bij het College of de Klachtencommissie ingediend kan worden.

Ook kunt u informatie over de procedure inwinnen.

 

Ondersteuning bij de klachtenbehandeling

Wilt u ondersteuning bij uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de

Zorgbelangorganisatie in uw regio. Wat deze organisaties kunnen doen en hoe

u ze kunt bereiken vindt u op de website www.zorgbelang-nederland.nl

 

Adressen

NVLF College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 45 70 73

 

Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
T.a.v. ambtelijk secretaris
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 45 70 73

 

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250
3500 GG Utrecht
Telefoon: 030 299 19 70

 

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
Telefoon: 030 297 03 03

 

Websites

www.logopedistzoeken.nl
www.logopedie.nl
www.npcf.nl
www.zorgbelang-nederland.nl
www.zorgkaartnederland.nl

 

Contact
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Postbus 75
3440 AB Woerden
0348-457070
logopedie@nvlf.nl
www.logopedie.nl